top of page

Warsztaty laboratoryjne w Oczyszczalni Ścieków w Lesiowie
- 22 października 2018 roku

Uczniowie klas siódmych należący do Szkolnego Koła Chemicznego "Fenoloftaleina" uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych w Oczyszczalni Ścieków w Lesiowie. Zapoznali się z pracą w laboratorium. Przygotowywali próbki do analiz, badali podstawowe parametry ścieków, oglądali osad czynny pod mikroskopem. Na koniec obejrzeli film jak powstała oczyszczalnia i śpiewająco zdali test ze znajomości szkła laboratoryjnego oraz techniki składania sączków.

Dziękujemy pracownikom oczyszczalni za możliwość udziału w warsztatach oraz za sympatyczną atmosferę podczas zajęć.

bottom of page