top of page

O nas

    Szkolne Koło Chemiczne "Fenoloftaleina" powstało 5 października 2017 roku w PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu. Spośród  czterech klas siódmych do koła  zapisało się łącznie 48 osób. 

    Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy po 16 osób każda. Zajęcia dla każdej grupy odbywają się raz w miesiącu i obejmują następujące tematy:

1. Gęstość substancji - październik

2. Mieszaniny substancji i rozdzielanie mieszanin na poszczególne składniki metodami fizycznymi - listopad

3. Otrzymywanie  i badanie właściwości metali - grudzień

4. Otrzymywanie, właściwości i identyfikacja gazów - styczeń

5. Ziarnistość materii - luty

6. Woda i jej właściwości - marzec (prezentacja przygotowanych samodzielnie przez uczniów doświadczeń związanych z  wodą i jej właściwościami)

7. Roztwory - kwiecień (rozpuszczalność substancji, rodzaje roztworów ze względu na wielkość drobin substancji rozpuszczanej, badanie efektu Tyndalla, powstawanie emulsji)

bottom of page