top of page

14.12.2017r.

Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

      Za twórcę używanego do dziś układu okresowego uważa się Dmitrija Mendelejewa.

Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków uporządkowanych według wzrastającej liczby atomowej (Z) powtarzają się okresowo. Stwierdzenie to nosi nazwę prawa okresowości. 
    Pierwiastki uporządkowane w ten sposób tworzą grupy, czyli kolumny pionowe i okresy,

czyli rzędy poziome. Grup w układzie okresowym jest 18, natomiast okresów jest 7. 
    Nazwy grup tworzy się od nazwy pierwiastka stojącego najwyżej w grupie (z wyjątkiem wodoru). Grupy: 1,2 oraz 13 do 18 nazywane są grupami głównymi (A). Pozostałe grupy od 3 do 12 nazywane są grupami pobocznymi (B).
    Osobno w dwóch dodatkowych okresach, umieszczone są pierwiastki o liczbach atomowych

od 57 do 71 tzw. lantanowce oraz od 89 do 103 tzw. aktynowce.

18.12.2017r.

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym.
  • w pierwiastkach chemicznych grup 1. i 2. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy.

  • w pierwiastkach chemicznych grup 13. – 18. liczba elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka jest równa numerowi grupy pomniejszonemu o 10.

  • liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu.

5.04.2018r.

Temat: Woda jako rozpuszczalnik

Praca domowa dla chętnych: ++++

Wyjaśnij pojęcia:


Woda destylowana

Woda pitna

Woda demineralizowana
Woda mineralna
Woda źródlana
Woda pogazowa
Woda wapienna
Woda sodowa
Woda krystalizacyjna
Woda morska
Woda twarda
Woda gorzka
Woda królewska

Woda bromowa
Woda amoniakalna
Woda utleniona
Ciężka woda 

Zestaw do elektrolizy - praca dla chętnych

03.09.2019r.

Symbole i wartościowość wybranych pierwiastków chemicznych

Wodór - H (I)

Węgiel - C (II,IV)

Krzem - Si (II, IV)

Azot - N (I, II, III, IV, V)

Fosfor - P (III, V)

Tlen - O (II)

Siarka - (II, IV, VI)

Chlor - Cl (I, III, V, VII)

Brom - Br (I, III, V, VII)

Jod - I (I, III, V, VII)

Sód - Na (I)

Potas - K (I)

Magnez - Mg (II)

Wapń - Ca (II)

Bar - Ba (II)

Glin - Al (III)

Ołów - Pb (II, IV)

Cyna - Sn (II, IV)

Żelazo - Fe (II, III)

Cynk - Zn (II)

Miedź - Cu (I, II)

Srebro - Ag (I, II)

Złoto - Au (II, III)

Rtęć - Hg (I, II)

wrzesień 2020r.

   Obecnie znanych jest 118 pierwiastków. Aby ułatwić zapisywanie nazw pierwiastków i związków chemicznych wprowadzono symbole. Początkowo były to symbole rysunkowe, lecz wraz ze wzrostem ilości pierwiastków symbole  rysunkowe zastąpiono literowymi. 

  Symbolikę chemiczną stosowaną obecnie wprowadził Berzelius w 1815r. Każdemu pierwiastkowi przyporządkował on symbol literowy będący skrótem jego nazwy łacińskiej.  Jeżeli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się na tę samą literę, to do pierwszej dużej litery dodaje się drugą lub dalszą małą literę. 

   We wszystkich państwach świata, mimo różnicy alfabetów, stosowane są takie same symbole chemiczne pierwiastków. 

   Ich nazwy wywodzą się od nazw państw, części świata, ciał niebieskich, postaci mitologicznych lub nazwisk wybitnych uczonych.

 

Praca domowa dla chętnych (++): Znajdź w układzie okresowym po 3 przykłady nazw pierwiastków, których nazwy pochodzą od podkreślonych kategorii.

Nazwy łacińskie:

N - Nitrogenium

Ba - Barium

Br - Bromum

Cl - Chlorum

Cr - Chromium

Sn - Stannum

Zn - Zincum

P - Phosphorus

Al - Aluminium

I - Iodum

Si - Silicium

Mn - Manganum

Mg - Magnesium

Cu - Cuprum

Ni - Niccolum

Pb - Plumbum

K -  Kalium

Hg - Hydrargyrum

S - Sulphur

Na - Natrium

Ag - Argentum

O - Oxygenium

Ca - Calcium

C - Carboneum

H - Hydrogenium

Fe - Ferrum

Temat: Pierwiastki chemiczne.
bottom of page